KONTOPROM obrt za knjigovodstveno-računovodstvene poslove i usluge

Usluge

Konto prom nudi knjigovodstveno-računovodstvene usluge za:
• trgovačka društva
• obrtnike, slobodna zanimanja i građane
• neprofitne organizacije (udruge)
• nerezidente

Trgovačka društva

• vođenje ulaznih i izlaznih računa u skladu sa zakonima
• vođenje glavne knjige u skladu sa zakonima
• vođenje blagajne i svih pomoćnih knjiga
• obračuni PDV-a i poreza na potrošnju
• predavanje PDV-a u EURO VIES bazu
• izrada OPZ-STAT obrasca
• izrade mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima
• obračun honorara
• obračun amortizacije osnovnih sredstava
• izrada primki i kalkulacija
• vođenje materijalnog i robnog knjigovodstva
• usklade sa poreznom upravom
• usklade sa kupcima i dobavljačima
• završni obračun GFI i PD prijava, bilanca i račun dobiti i gubitka
• financijsko i porezno savjetovanje u skladu sa zakonskim propisima

Obrtnici, slobodna zanimanja i građani

• knjiga primitaka i izdataka za dohodaše
• vođenje dvostavnog knjigovodstva za obrtnike dobitaše
• vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
• vođenje dugotrajne imovine, obračun amortizacije
• materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo
• obračun plaća i honorara, izrada ugovora o radu, predaja JOPPD obrazaca
• izrada godišnje prijave poreza na dohodak
• financijsko i porezno savjetovanje u skladu sa zakonskim propisima

Neprofitne organizacije

• vođenje knjigovodstva u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
• vođenje knjigovodstva po načelu dvojnog knjigovodstva (dnevnik, glavna knjiga, pomoćne evidencije)
• vođenje knjgovodstva po načelu jednostavnog knjigovodstva (knjiga primitaka i izdataka)
• vođenje evidencije dugotrajne imovine, obračun amortizacije
• blagajničko poslovanje
• obračuni plaća i honorara, izrada i predaja obrazaca
• izrada zakonom propisanih financijskih izvještaja

Nerezidenti

• obračun PDV-a za inozemne porezne obveznike (autoprijevoznici, građevinari)
• pružanje pomoći oko registracije nerezidenata kao obveznika PDV-a

 

Osim osnovnih usluga, prilagođavamo se potrebama pojedinog klijenta te možemo ponuditi i dodatne usluge:
• ispostavljanje vaših izlaznih računa
• plaćanje raznih obveza putem internet bankarstva
• prijava / odjava radnika (HZMO,HZZO)
• izrada ugovora o radu i ostalih manje zahtjevnih ugovora
• izrada internih izvješća na zahtjev klijenta
• ostale usluge prema potrebi pojedinog klijenta

Cijene usluga

Cijene naših usluga su povoljne i ugovaramo ih temeljem prvog sastanka budući smatramo da je svakom klijentu potrebna pojedinačna pažnja zbog različitih potreba i očekivanja u poslovanju i prema tome se dogovara cijena.

Ono što mi želimo je:
• da vam uvijek budemo na usluzi u riješavanju problema iz našeg područja
• da vam što više olakšamo vaše poslovanje te da uspješno poslujete
• da uvijek imate otvoreni kontakt sa nama
• da vam sve to omogućimo po povoljnim cijenama

Obratite nam se s povjerenjem jer uredno knjigovodstvo daje manje briga i miran san.